Palvelumme

Ammattimaista betonirakentamista ja saneerausta koko Suomen alueella, painottuen kuitenkin Etelä-Suomeen. Kauttamme voit myös vuokrata henkilöstöä ja kalustoa.

Paikallavalut

Toteutamme paikallavalut vahvalla osaamisella, kokonaispakettina.

×

Duo-muovimuotit

×

Holvit

×

Suurmuottityöt

×

Kappaletavaramuottityöt

Laudoitus

Olemme erikoistuneet suurmuottitöihin. Suurmuottimenetelmä mahdollistaa kustannustehokkuuden laajemmissa ja monimuotoisemmissakin projekteissa. Erilaisia kevytrakenteisia muotteja käyttäen voidaan valut toteuttaa mm. kerrostaloihin, väestönsuojiin ja kellarikerroksiin.

×

Anturat

×

Pilareiden laudoitus

×

Perustukset

×

Paaluanturat

×

Paalulaatat

Raudoitus

Asennamme ja toimitamme raudoitteet työmaalle. Meiltä onnistuu myös haastavampienkin kohteiden toteutukset.

×

Seinän raudoitus

×

Holvien raudoitus

×

Palkkien raudoitus

×

Pilareiden raudoitus

×

Perustukset

Betonointi

Teemme antura-, seinä- ja holvivalujen betonoinnit ja muut vaativat kohteet. Meiltä löytyy omasta takaa työhön vaadittava kalusto.

×

Seinien betonointi

×

Holvien betonointi

×

Pilareiden betonointi

×

Perustukset

Suunnittelu

Teemme sinule projektikohtaisen suunnitelman muotti- ja betonointitöistä. Suunnitteluun sisältyy laskelmat muoteille, lujuuslaskelmat tuennoille ja telineille, toteutussuunnitelma, sisältäen kaluston määrittelyn projektin syklin mukaan. Noudatamme asiaankuuluvia standardeja.

Kalustovuokraus

Kauttamme voit myös vuokrata laitteistoa betoni- ja runkorakentamisen projekteihin.

Saneeraukset

Toteutamme linjasaneeraukset, huoneistoremontit, liiketilojen muutostyöt sekä hissikuilut, ammattitaidolla ja omalla kalustolla.

×

Tulossa pian!

×
×

Tulossa pian!

×

Hissikuilut

Henkilöstövuokraus

Tarjoamme osaavaa henkilöstöä projektienne tueksi.

Siltatyöt

Toteutamme myös laadukkaat siltatyöt.

Facebook
Pinterest
LinkedIn